Διεθνής διάκριση ΕΑΠ στο σύστημα αξιολόγησης U-MULTIRANK 2022 - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

23 Ιουνίου 2022

Διεθνής διάκριση ΕΑΠ στο σύστημα αξιολόγησης U-MULTIRANK 2022

 Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Μ.Ε.Α.) του Ε.Α.Π. σας ενημερώνει ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του συστήματος αξιολόγησης U-Multirank 2022.

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Ιουνίου 2022 δημοσιεύτηκε η έκδοση του U-MULTIRANK (https://www.umultirank.org/) του μεγαλύτερου, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυδιάστατου ‒και του μοναδικού ευρωπαϊκού‒ συστήματος αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Erasmus+.Το U-Multirank δεν είναι αυτό καθεαυτό εργαλείο κατάταξης των Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες και στηρίζεται σε πέντε ευρείες διαστάσεις:

· Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning),

· Έρευνα (Research),

· Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer),

· Διεθνής Προσανατολισμός (International Orientation),

· Ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματικών συνεργειών και απασχολησιμότητας (Regional Engagement and Employability),

σε κλίμακα που κυμαίνεται από «1» (πολύ καλό) έως «5» (αδύναμο).

Στην έκδοση του 2022, συμμετείχαν περισσότερα από 2.200 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 96 χώρες και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έλαβε την ανώτατη βαθμολογία (1=very good) σε πέντε

(5) δείκτες και τη βαθμολογία (2=good) σε δύο (2) δείκτες Η ανώτατη βαθμολογία του ΕΑΠ καταγράφεται σε δείκτες που σχετίζονται με τις διαστάσεις της «Διδασκαλίας & Μάθησης», της «Έρευνας» και του «Διεθνή Προσανατολισμού» (Πίνακας 1. Βαθμολογικός Πίνακας).

Πίνακας 1. Βαθμολογικός Πίνακας

Teaching & Learning Score Rank group

Gender balance 0.24 A

Pedagogiacally skilled

teaching staff 4.00 A

Masters graduation rate 88.24 B

Research Score Rank group

Interdisciplinary

publications 14.50 A

Open Access Publications 36.10 A

Female authors 35.63 B

International Orientation Score Rank group

International joint

publications 65.10 A

Κεντρικός στόχος της χρήσης και χρησιμότητας της αποτύπωσης των δεδομένων αξιολόγησης του U-Multirank είναι η παραμετροποίηση της συγκριτικής απόδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω συνδυασμού δεικτών, σε μικρο- (επιμέρους επιστημονικά πεδία) και μακρο-επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ίδρυμα έχει τη δυνατότητα της πολυδιάστατης ενημέρωσης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων του λαμβάνοντας υπόψη τη στοχοθεσία των πρακτικών και αρχών διεθνοποίησής του.

Η επιτυχία του ΕΑΠ να ενταχθεί για πρώτη φορά στο U-MULTIRANK γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη ότι στην έκδοση του 2022 υπάρχουν συνολικά 15 ελληνικά Πανεπιστήμια

(Πίνακας 2. Ελληνικά Πανεπιστήμια), αλλά και μόνο 7 ιδρύματα μεταξύ όλων των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων του κόσμου (Πίνακας 3. Αμιγώς Ανοικτά Πανεπιστήμια).

Πίνακας 2. Ελληνικά Πανεπιστήμια

Α/Α Ίδρυμα

1 National and Kapodistrian University of Athens

2 Aristotle University of Thessaloniki

3 University of Crete

4 University of Peloponnese

5 National Technical University of Athens

6 University of the Aegean

7 Athens University of Economics and Business

8 University of Ioannina

9 University of Patras

10 University of Thessaly

11 Hellenic Open University

12 Democritus University of Thrace

13 University of Western Macedonia

14 Argicultural University of Athens

15 Alexander Technological Educational Institute

Πίνακας 3. Αμιγώς Ανοικτά Πανεπιστήμια

Α/Α Ίδρυμα Χώρα

1 Open University United Kingdom

2 National Distance Education University Spain

3 Oberta de Catalunya Spain

4 Open University Portugal

5 International Telematic University UNINETTUNO Italy

6 The Open University of Sri Lanka Sri Lanka

7 Hellenic Open University Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............