Ημερίδα ενημέρωσης – διαβούλευσης του έργου: «Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

11 Απριλίου 2022

Ημερίδα ενημέρωσης – διαβούλευσης του έργου: «Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης»

 Την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022,  στις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης – διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης».


Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Υπομέτρο 7.1 (κωδικός MIS 0022033673) και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η ημερίδα διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης,  αποτελεί τμήμα της πρώτης (Α’) φάσης του έργου και στοχεύει στην ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ενός Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας-συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας– σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης:

  1. Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του όρους Ψηλορείτη [GR4310009 Κρουσώνας – Βρωμόνερο Ίδης, GR4330006 Σώρος – Αγκάθι – Κέδρος και GR4330009 όρος Ψηλορείτης (ΝΔ Τμήμα)].
  2. Τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας του όρους Δίκτη (GR4320010 Λάζαρος κορυφή – Μαδάρα Δίκτης), και
  3. Τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας των Αστερούσιων ορέων [GR4310013 Αστερούσια όρη (Κόφινας)].

Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, σε συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλλει η διαχείριση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............