Ένα καινοτόμο project συλλογής βιοαποβλήτων, με ισχυρό «πράσινο» αποτύπωμα προωθεί ο δήμος Χερσονήσου. - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

04 Φεβρουαρίου 2022

Ένα καινοτόμο project συλλογής βιοαποβλήτων, με ισχυρό «πράσινο» αποτύπωμα προωθεί ο δήμος Χερσονήσου.

 Ένα καινοτόμο project συλλογής βιοαποβλήτων, με ισχυρό «πράσινο» αποτύπωμα προωθεί ο δήμος Χερσονήσου.

Υλοποιώντας περιβαλλοντικές στρατηγικές στο μείζον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων ο δήμος Χερσονήσου θέτει σε εφαρμογή δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και αποτελούν πρόκληση για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Πρόκειται για την οργάνωση και εφαρμογή της διαλογής στην πηγή και ειδικότερα τη συλλογή βιοαποβλήτων, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς αξιοποίηση μέσω της κομποστοποίησης.

Με αυτό τον τρόπο ο δήμος Χερσονήσου εξασφαλίζει ποιοτικότερους δείκτες προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας σε συνδυασμό με την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων στο ακανθώδες ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, υλοποιώντας πολιτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος δήλωσε : «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για «πράσινες» δράσεις και δηλώνουμε «παρών» στις προκλήσεις μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε πιστώσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου διαλογής βιοαποβλήτων το οποίο απευθύνεται στους πολίτες και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Το νέο σύστημα θα συμβάλλει άμεσα στη χωριστή συλλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους βάσει των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε δράσεις που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων αφορά στη χωριστή συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων μέσω δικτύου καφέ κάδων και λοιπών μέσων συλλογής, που προβλέπονται, για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Συμβάλλει άμεσα στην εκτροπή των αποβλήτων από τους Χ.Υ.Τ.Α. και κατ’ επέκταση στη μείωση και αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εδαφική διάθεση αποβλήτων στο κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης στο μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Για τις ανάγκες της δράσης θα διαμοιραστούν οικιακοί κάδοι στους πολίτες για τη χωριστή συλλογή τους στο σπίτι και θα αναπτυχθούν συνολικά 950 κεντρικοί κάδοι.

Η υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων θα παρέχεται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και έχει ως στόχο την συλλογή περίπου 5.500 τόνων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ανά έτος (στόχος 2025- βάσει του ΠΕΣΔΑΚ).

Για την προμήθεια των κάδων, των ειδικών απορριμματοφόρων και του κλαδοτεμαχιστή, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στον Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας με σκοπό την εφαρμογή της παραπάνω δράσης από τον Φορέα για λογαριασμό του Δήμου Χερσονήσου.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στη πηγή για τον Δήμο Χερσονήσου και τον Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας που έχει και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος .

Για μία ακόμη φορά, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Χερσονήσου αποδεικνύουν ότι πρωτοπορούν στην εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στην ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............