Σημεία της τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027¨ - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

27 Οκτωβρίου 2022

Σημεία της τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027¨

 Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης Γιάννης Κουράκης, πήρε μέρος στην σημερινή 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26/10/2022 στο Ηράκλειο.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, τόνισε ότι Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν πρωτοπόρος στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 παρά τα προβλήματα που συνάντησε και θα συνεχίσει και στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.Αναγκαία η συνεργασία των φορέων

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση των έργων και των δράσεων και για την επίτευξη των αναμενομένων αποτελεσμάτων, είπε ο κ. Κουράκης, είναι η ύπαρξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, των Δήμων και των λοιπών φορέων του νησιού, ώστε να συνδιαμορφώσουμε και να υιοθετήσουμε ενιαία και συντονισμένη στρατηγική και να αποκτηθεί επαρκής επιχειρησιακή ικανότητα για τη υλοποίηση του ΠεΠ.

Οι Oργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσβλέπουν σε μια αναβαθμισμένη συνεργασία με τους Φορείς και την Διαχειριστική Αρχή :

· με την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)

· και την συστηματική συνεννόηση της ΠΕΔ, των Ο.Τ.Α με την Διαχειριστική Αρχή κατά την εξειδίκευση των πράξεων.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Όπως επισήμανε ο κ. Κουράκης, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αξιοποίηση των παραπάνω χρηματοδοτικών προγραμμάτων είναι:

· H υπο-στελέχωση των περισσότερων Δήμων, με συνέπεια να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε ζητήματα όπως, η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, η ωρίμανση των έργων, η προετοιμασία φακέλου υποβολής προτάσεων, η υλοποίηση και η επίβλεψη των έργων.

· Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση – ενημέρωση για τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

· Απαιτούνται επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα προγραμματισμού, διοίκησης έργων και υλοποίησης ειδικών έργων.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί η τεχνική βοήθεια και για την ωρίμανση των έργων ιδίως των μικρών, μεσαίων και ορεινών Δήμων καθώς και για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητάς των Ο.Τ.Α και των Φορέων τους (ΔΕΥΑ, ΦοΔΣΑ,κλπ)

Οι προτεραιότητες που τίθενται κατά τη νέα περίοδο

Ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και ως Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εξειδίκευση των κατηγοριών έργων που αφορούν τις τοπικές τεχνικές υποδομές και γενικότερα την τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ΟΤΑ παρουσιάζουν οι προτεραιότητες.

· Προτεραιότητα 2η: «Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης» (έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, την Διαχείριση των απορριμμάτων, την Αντιπλημμυρική προστασία, κλπ.)

· Προτεραιότητα 4η: «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και Κοινωνικής Συνοχής» (Αναβάθμιση/συμπλήρωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού α'/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, Αναβάθμιση/συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας)

· Προτεραιότητα 5η: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» με όλες τις δομές που λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και βέβαια την

· Προτεραιότητα 6η : «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη»

Στη νέα προγραμματική περίοδο, κατέληξε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα νέα Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου η Κρήτης να μπορέσει να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες μας και στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............