Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η 2η τεχνική συνάντηση των εταίρων της πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» και ακρωνύμιο «Eco.Muse» - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

13 Απριλίου 2022

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η 2η τεχνική συνάντηση των εταίρων της πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» και ακρωνύμιο «Eco.Muse»

 Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η 2η τεχνική συνάντηση των εταίρων της πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» και ακρωνύμιο «Eco.Muse», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με προϋπολογισμό 2.435.000 Ευρώ και περίοδο υλοποίησης από 1/62021 έως 31/5/2023.


Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι της πράξης καθώς και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε συζήτηση σχετικά με την έγκριση τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή της Πράξης και την είσοδο δύο νέων εταίρων στο εταιρικό σχήμα: του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αντικείμενο του έργου του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της χερσονήσου Κολοκύθας η (νησί Ελούντας) και η δημιουργία ενός νέου ανοικτού Οικομουσείου, ενώ το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου θα αναλάβει το κατασκευαστικό μέρος του Οικομουσείου στην Κύπρο. Επίσης, έγινε ανασκόπηση της έως τώρα πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, συνολικά και ανά εταίρο, ενώ συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση. Τέλος εξετάστηκε το χρονοδιάγραμμα και έγινε προγραμματισμός ενεργειών από κάθε εταίρο για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μετά την είσοδο και των δύο νέων εταίρων, το εταιρικό σχήμα της πράξης διαμορφώνεται ως εξής:

· Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε ΟΤΑ (Κύριος Δικαιούχος)

· Δήμος Σητείας

· ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

· ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

· Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτήτων περιοχής Τροόδους

· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου

· Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου.

· Δήμος Αγίου Νικολάου

Το έργο αφορά στη δημιουργία τριών Ανοικτών Οικομουσείων: στην περιοχή της Σητείας (Κρήτη), στην Ελούντα του Δ. Αγίου Νικολάου (Κρήτη) και στην περιοχή της Μαραθάσας Λεμεσού (Κύπρο), με στόχο την ανάπτυξη των περιοχών, με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης αφορούν στην:

Ü Αύξηση τουριστικής επισκεψιμότητας μέσω της δημιουργίας ιδιότυπου προϊόντος και ανάδειξης της ιδιαιτερότητας των περιοχών

Ü Δημιουργία θέσεων εργασίας υποστήριξης των Οικομουσείων

Ü Ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

Ü Ανακατασκευή και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων

Ü Υλοποίηση εκπαιδευτικών βιωματικών δράσεων

Ü Διαμόρφωση οδηγού πρότυπου μοντέλου δικτύωσης Οικομουσείων

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://eco-muse.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............