Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “FirSt and last Mile Intermodal mobility in congested urban areas of Adrion Region” - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

09 Ιανουαρίου 2021

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “FirSt and last Mile Intermodal mobility in congested urban areas of Adrion Region”

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “FirSt and last Mile Intermodal mobility in congested urban areas of Adrion Region” («Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής») με ακρωνύμιο: SMILE.


Το έργο SMILE υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και επιδίωξε την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής των αστικών περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της εφαρμογής σεναρίων κινητικότητας και ενός κοινού διακρατικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις.

Ο Δήμος Χερσονήσου ήταν ένας από τους έντεκα (11) εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος SMILE (ο μοναδικός από την Ελλάδα), με εταίρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Σερβία, την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 1.290.415,45 € και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Χερσονήσου στις 113.490,00 €. Επικεφαλής εταίρος ήταν το Regional Development Centre Koper, ενώ το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 15% των δαπανών καλύφθηκε από εθνικούς πόρους.

Στις 9 και 11 Δεκεμβρίου 2020 διοργανώθηκε διαδικτυακά το τελικό συνέδριο του έργου όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα αποτελέσματα του έργου SMILE, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών έργων στην ανεύρεση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη.

Στην ιστοσελίδα του έργου https://smile.adrioninterreg.eu/ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο αλλά και το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη ενός Διακρατικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που αναπτύχθηκε στo πλαίσια του έργου με την συνεισφορά όλων των εταίρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............