Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

16 Ιανουαρίου 2021

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

 Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΄Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

2. ΄Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής.

3. ΄Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός τειχών περιοχή.

4. ΄Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής των παραδοτέων της με αριθ.πρωτ.12512/31-12-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

5. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

6. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ.

7. ΄Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : Μεταφορά λυομένων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβάσεων προμήθειας που αφορά: Αναβάθμιση της ΙΡ τηλεφωνίας του Δήμου Ηρακλείου και προμήθεια δικτυακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού, Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου για την αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi του Δήμου Ηρακλείου, Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για το Παγκρήτιο Στάδιο.

10. ΄Έγκριση διμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων στο Μη.Μ.Ε.Δ για το έτος 2021.

11. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της κύριας σύμβασης και γνωμοδότηση για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου»

12. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ».

13. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2020».

14. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

15. Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού του Αγ.Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη»

16. Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης Ηρακλείου», λόγω απεργίας – αποχής της Π.Ο Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

17. Επικύρωση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ”, του Δήμου Ηρακλείου.

18. Επικύρωση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ”, του Δήμου Ηρακλείου.

19. Επικύρωση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Υποστήριξη της μετάβασης του Δήμου Ηρακλείου προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών».

20. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ («Β.Δ.Β.») ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ», ανακήρυξη οριστικών αναδόχων και κατακύρωση της.

21. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης, ιδιοκτησιών, που απαλλοτριώνονται στο ΚΦ 2305 για τη δημιουργία Γυμνασίου-Λυκείου που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνι και περικλείεται από τις οδούς Εκάβης, Αθ.Καμπέλη, Πετράκη, Κων/λεως.

22. Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικου μέσου (εφέσεως) κατά της με αριθ.122/2020 αποφάσεως του Δ.Π.Η

23. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Γιαννακάκη Αφοί ΑΕΒΕ» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης».

24. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Σκαλοχωρίτης Τ.& ΣΙΑ ΟΕ» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης».

25. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Υδροδυναμική Αθηνών ΑΕΒΕ» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............