Επιστολη ΠΕΔ Κρητης στον Πρωθυπουργο κ Κυριακο Μητσοτακη - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

25 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστολη ΠΕΔ Κρητης στον Πρωθυπουργο κ Κυριακο Μητσοτακη

 Κύριε Πρόεδρε,

Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει αφήσει σοβαρό αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενώ παράλληλα δοκιμάζει διαχρονικές πρακτικές και λειτουργίες σε επαγγελματικό, εργασιακό και προσωπικό επίπεδο.


Στην απρόσμενη και βίαιη μετάβαση σε αυτήν την νέα πραγματικότητα «κοινός τόπος» και πρώτη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, η διατήρηση του παραγωγικού ιστού και η θωράκιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Τα υφιστάμενα δεδομένα δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές επηρεάζονται από τα πλήγματα που θα επιφέρει η νόσος στην οικονομία.

Με δεδομένο ότι ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να διατηρεί, μια στάση αναμονής και προβληματισμού, είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, που ο διευρυμένος ρόλος του Δημόσιου Τομέα καθίσταται καθοριστικός και απόλυτα αναγκαίος.

Τόσο για τον σχεδιασμό της νέας στρατηγικής και την υλοποίηση των πολιτικών, των μέτρων Ανάπτυξης, Πρόνοιας και Απασχόλησης, όσο και για το μετασχηματισμό του κράτους σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό πυλώνα για την χώρα και τους πολίτες.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων και άλλων χρηματοδοτικών πηγών, αποτελούν ένα πολυδύναμο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 72 δις, που σε συνδυασμό με τις στρατηγικές κατευθύνσεις διοχέτευσης των πόρων σε ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, αποτελούν ένα αξιόλογο πολυετές δημοσιονομικό - χρηματοδοτικό πλαίσιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ) ΚΡΗΤΗΣ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων Ηράκλειο ΤΚ 71 202, Τ.Θ.: 1906 Τηλ.: 2810 286727, 28310/54771- 58504, Fax: 28310 – 54771 Email: info@pedkritis.gr tedkr@otenet.gr Ηράκλειο, 07 /09/2020 Αρ. Πρωτ: 693 ΠΡΟΣ: Τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η αξιόπιστη εφαρμογή του χρηματοδοτικού πλαισίου αναμένεται να επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, να κινητοποιήσουν και να μοχλεύσουν πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους σε επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, με βάση και τα προαναφερθέντα, εκτιμά και προτείνει να ενταχθούν στο σχεδιασμό της κυβέρνησης τα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα:

· ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Ειδικά για την Κρήτη όπου το ειδικό βάρος του τουρισμού στην οικονομία είναι μεγάλο και με επιπτώσεις σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις και τους εργαζόμενους, τα πλήγματα είναι ισχυρά και έχουν διογκώσει τα νούμερα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης.

Κρίνεται επιβεβλημένο ένα στοχευμένο πακέτο παρεμβάσεων, με εισοδηματικές ενισχύσεις, μειώσεις φόρων, παράταση αναστολής συμβάσεων και επιδομάτων ανεργίας καθώς και μέτρα στήριξης στα οποία πρέπει να ενταχθεί και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

· ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ που απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι αποτελεί «δίχτυ ασφαλείας» και παράλληλα διαμορφώνει το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η κοινωνία και να παράξει η οικονομία.

· ΣΤΑΘΕΡΗ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα και κρίσιμο οικονομικά μέγεθος που συμμετέχει και επηρεάζει την συνολική προσπάθεια.

Τα έργα βασικών υποδομών, η διαχείριση νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, η σχολική στέγη, η παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών στους πολίτες με έμφαση στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, αποτελούν μέρος των δυνατοτήτων των ΟΤΑ για την Επόμενη Ημέρα.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ:

Η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά ένα δυναμικό τμήμα της ελληνικής επικράτειας με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, με δραστήριους και προοδευτικούς κατοίκους.

Η διάρθρωση της Τοπικής Οικονομίας δημιουργεί μια δυναμική σχέση που επιτρέπει την αλληλοτροφοδότηση και την ενίσχυση όλων των τομέων, από τον πρωτογενή μέχρι και τις υπηρεσίες και τον τουρισμό και την διασύνδεση τους με την εφαρμοσμένη έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, κυρίως μέσω των διεθνούς κύρους και εμβέλειας Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η ΠΕΔ Κρήτης αξιολογεί και κατατάσσει ως προτεραιότητες τα παρακάτω ζητήματα με την πεποίθηση ότι η έγκαιρη και προγραμματισμένη

αντιμετώπιση τους, θα λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :

Η επιτάχυνση τους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (Νέος Οδικός Άξονας Κρήτης, αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, διασύνδεση αεροδρομίου ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ- Χανίων με λιμάνι Σούδας και ΒΟΑΚ, αξιοποίηση υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου) θα δημιουργήσει αναπτυξιακή δυναμική, θα αυξήσει το περιφερειακό ΑΕΠ και το εισόδημα και θα αναβαθμίσει το ήδη σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί μας.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί ειδική αναπτυξιακή μελέτη με αντικείμενο α) αναθεώρηση των πολεοδομικών χωροταξικών ρυθμίσεων, β) ανάδειξη των ευκαιριών ανάπτυξης και γ) προσδιορισμό των αναγκαίων υποστηρικτικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου του Νέου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Ιδιαίτερα για το Νέο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) πέρα από τις αδιαμφισβήτητες επιδράσεις στην αναπτυξιακή προσπάθεια, την ταχύτητα και την ποιότητα του μεταφορικού έργου θα επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που έχει τρωθεί από την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου.

· ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες και πρέπει να αξιοποιηθεί σε έργα και υποδομές, ύδρευση, διαχείριση αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων, smart cities, ενέργεια κλπ, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση σε ένα νέο σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης με σοβαρές οικονομίες κλίμακας.

Στο μοντέλο αυτό κυρίαρχη θέση θα έχει η ορθολογική διαχείριση υδάτων και αποβλήτων-απορριμμάτων που αποτελούν ζητήματα μείζονος σημασίας για την Κρήτη που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από τους Δήμους της Κρήτης και έχουν κατατεθεί αξιόλογες προτάσεις.

· Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ με τις δυναμικές καλλιέργειες και τα εκτός εποχής προϊόντα, την μεγάλη βιοποικιλότητα, την υψηλή διατροφική αξία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τα μοναδικά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά αποτελεί ένα σχετικά ανεκμετάλλευτο πεδίο.

Για να αξιοποιηθούν οι μεγάλες αυτές δυνατότητες πρέπει να διαμορφωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα που θα δώσει λύση στις υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες.

ü Η στήριξη των νέων αγροτών και των σύγχρονων επιχειρηματικών σχημάτων (οργανώσεις παραγωγών, ψηφιακοί και άλλοι νέου τύπου συνεταιρισμοί)

ü Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (γεωργία ακριβείας)

ü Η δημιουργία ζωνών αγροτικών, κτηνοτροφικών και λοιπών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκμεταλλεύσεων

ü Η ένταξη των αγροτών σε όλα τα μέτρα στήριξης της πολιτείας λόγω απώλειας εισοδήματος από την αδιάθετη παραγωγή.

· Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ στην Κρήτη με τις σύγχρονες υποδομές, την μεγάλη λόγω κλίματος τουριστική περίοδο και τις υψηλές δυνατότητες για εναλλακτικές αλλά και συμπληρωματικές μορφές τουρισμού (φυσιολατρικός, θρησκευτικός, ιατρικός, συνεδριακός κλπ) προσφέρεται για την ανασυγκρότηση και την μετάβαση του σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Ένα μοντέλο που θα ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του πράσινου τουρισμού, θα αξιοποιεί την ποικιλότητα της Κρήτης και το μοναδικό περιβάλλον.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ/ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΙ- ΕΡΕΥΝΑ

· ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, που αποτελούν μια εργασιακή, επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα που μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τις νέες τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες και να ενισχύσει ήδη αξιόλογες προσπάθειες νέων επιχειρηματιών για εξειδίκευση και καινοτομία.

Η στοχευμένη και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, η δημιουργία start up και άλλων σύγχρονων μορφών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της εξωστρεφούς λειτουργίας, αποτελούν μέτρα στήριξης που δημιουργούν μια σοβαρή ποιοτική στροφή από την κοινότυπη λογική της μαζικότητας και της μίμησης.

· ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε οικονομικούς τομείς και ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία με καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις ψηφιακής προσαρμογής.

Ήδη, ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης προχωράμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) στους άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της οργάνωσης, της ενεργειακής αναβάθμισης και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, στοχεύει στην θωράκιση της Κρήτης από τα έντονα καιρικά και φυσικά φαινόμενα.

Προϋποθέτει τον άμεσο σχεδιασμό δράσεων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να μειώσουμε, τις κάθε είδους πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

ü Ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος όλων των Σχολικών Συγκροτημάτων της Κρήτης θα δημιουργήσει μια σύγχρονη βάση δεδομένων και μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σχολικό απόθεμα .

ü Η εκπόνηση καινοτόμου επιχειρησιακού σχεδίου για την διαχείριση καταστροφών και κρίσεων με βάση τα ιδιαίτερα γεωδυναμικά, φυσικο-γεωγραφικά, γεω-περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Κρήτης.

Ο σχεδιασμός αυτός θα συμβάλει καθοριστικά στην μείωση των κάθε είδους επιπτώσεων και θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.

Θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες αναπτυξιακές δομές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και αποτελεσματικές, για να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των νέων παρεμβάσεων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων.

Κύριε Πρόεδρε,

Πιστεύουμε ότι στον στρατηγικό σχεδιασμό για την διέξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην κανονικότητα και την ανάπτυξη, οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΕΔ Κρήτης μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Είμαστε στην διάθεση σας για παροχή αναλυτικών στοιχείων και πρόσθετων διευκρινίσεων.

Με Εκτίμηση

Γιάννης Κουράκης Γιάννης Μαλανδράκης

Πρόεδρος Π.Ε.Δ Κρήτης Γραμματέας Π.Ε.Δ Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............