Χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης στην 1η Ημερίδα του ΟΑΚ Α.Ε. για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Βιώσιμης Καινοτομίας και Διακυβέρνησης στην περιοχή της Μεσογείου - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

26 Σεπτεμβρίου 2022

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης στην 1η Ημερίδα του ΟΑΚ Α.Ε. για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Βιώσιμης Καινοτομίας και Διακυβέρνησης στην περιοχή της Μεσογείου

 Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και των ενεργειακών πηγών, καθώς και των υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται αποτελούν βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατηγική ανάπτυξης μιας περιοχής.


Ως ελάχιστο λοιπόν προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε ανάπτυξη παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα Οικιστική Επέκταση - Τουριστικές Επιχειρήσεις - Αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή άλλες υποδομές, προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων υποδομών παροχής της αναγκαίας ποσότητας και καλής ποιότητας νερού.

Παράλληλα απαιτείται εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας και αξιοποίησης των υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και την κατασκευή δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το δυνατόν «πράσινης».

«Κρατική Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

επιμερίζονται τις αρμοδιότητες»

Οι προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων επιμερίζονται μεταξύ της Κρατικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης και η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η Ορθολογικότερη Διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας του νερού.

«Η διαχείριση των υδάτων

παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες»

Οι Ο.Τ.Α. έχουν αποδείξει στη πράξη ότι μπορούν καλύτερα από κάθε άλλον να υλοποιήσουν σχετικές πολιτικές.

Γιατί ως η πλησιέστερη αρχή στον πολίτη, μπορούν να τον κινητοποιήσουν καλύτερα ενώ παράλληλα βρίσκονται σε θέση να γνωρίζουν τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιομορφίες, κάτι που θα αποδειχθεί πολλές φορές χρήσιμο καθώς η διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες.

Άλλα είναι τα προβλήματα σε µία ορεινή περιοχή, άλλα σε μια πεδινή, άλλα στη νησιώτικη ή στην ηπειρωτική, διαφορετικά στην αγροτική και διαφορετικά σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα.

« Απαιτείται Ολοκληρωμένη Στρατηγική Διαχείρισης

των υδάτων στην Κρήτης »

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέχει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής πόσιμου και ποιοτικού νερού.

Ως ο κύριος φορέας για το σχεδιασμό των Οικισμών και των Ανθρωπίνων δραστηριοτήτων μέσα σε αυτούς, μπορεί να ρυθμίζει θέματα που αφορούν τόσο τη διαθεσιμότητα, όσο και την ποιότητα του νερού.

Όμως η διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων επιβάλλει πολιτικές που ξεπερνούν τα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α..

Είναι επομένως αναγκαία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η Ανάπτυξη Διαδημοτικών Συνεργασιών και Δράσεων με στόχο την αποτελεσματική τους διαχείριση.

Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται τα νερά και η ενέργεια θα γίνονται όλο και πιο κρίσιμα για την βιωσιμότητα των πόλεων και την αγροτικής οικονομίας

Είναι πλέον αναγκαίο να συνεργαστούν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την βιώσιμή διαχείριση του νερού αυτού του πολύτιμου πόρου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Π.Ε.Δ. Κρήτης θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελεσματικής διακυβέρνησης του κύκλου του νερού γιατί αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση μιας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............