«Ελλείψεις στο ΕΚΑΒ της Κρήτης» - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

22 Ιανουαρίου 2022

«Ελλείψεις στο ΕΚΑΒ της Κρήτης»

 Σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, πληροφορηθήκαμε πως παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση περιστατικών από το «ΕΚΑΒ» σε όλη την Κρήτη, από την πρώτη Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, οπότε και τέθηκαν σε αναστολή εργασίας 40 διασώστες, 16 από τους οποίους υπηρετούσαν στο Ηράκλειο, 14 στα Χανιά, ενώ οι υπόλοιποι σε Ρέθυμνο και Λασίθι. 

 


Για τον λόγο αυτό, από τα 7 έως 8 ασθενοφόρα που εξυπηρετούσαν περιστατικά, ανά βάρδια, την γεωγραφική περιφέρεια του Ηρακλείου, πλέον, μπορούν να την εξυπηρετήσουν μόλις 4, ενώ αντίστοιχα, δύο ασθενοφόρα επιχειρούν στα Χανιά και ένα στο Ρέθυμνο. Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την αύξηση των καθημερινών περιστατικών, που καλούνται να αντιμετωπιστούν από τα 150 στα 260.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε στην επαρκέστερη στελέχωση του «ΕΚΑΒ» της Κρήτης με τον απαραίτητο αριθμό διασωστών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του


Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 123/7-10-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα, με θέμα «Ελλείψεις στο ΕΚΑΒ της Κρήτης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

· Σύμφωνα με το αρ. Γ1α/ΓΠ/οκ53074/30.8.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Π.Φ.Υ./Υ.Υ. με επισυναπτόμενο το με αρ. 36908/24.8.2021 έγγραφο του Προέδρου ΕΚΑΒ και της ακόλουθης απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., τα προγράμματα εργασίας Οδηγών, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα καταρτίζονται από τα Παραρτήματα και τους τομείς του ΕΚΑΒ.

· Το Εθνικό Κέντρο άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε με το Ν.1579/1985 (Α΄217), αποτελεί ΝΠΔΔ, υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ενώ ανώτερο όργανο που διοικεί το ΕΚΑΒ αποτελεί το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων και του σκοπού του ΕΚΑΒ.

· Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, συστάθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων

Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ), τα οποία πλέον υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Βάσει των ανωτέρω, το ΕΚΑΒ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης της προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας, ασκεί όλες τις ενέργειες ελέγχου και συντονισμού των φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Σελίδες απάντησης: 3 Σελίδες συνημμένων: Σύνολο σελίδων: 3

Στο ΕΚΑΒ, από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Κρήτης, από την έναρξη της πανδημίας,

προσλήφθηκαν ως επικουρικό προσωπικό συνολικά 47 άτομα, των ακόλουθων κλάδων: 2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 41 ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου 2 ΥΕ Καθαριότητας

Προς αναπλήρωση των κενών που αιτήθηκε το ΕΚΑΒ Κρήτης από αναστολές ανεμβολίαστων εργαζομένων του, από την 7η ΥΠΕ Κρήτης βγήκαν δυο (2) αποφάσεις πρόσληψης για ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου επικουρικού προσωπικού και ανέλαβαν και οι δύο, καθώς η λίστα των ενδιαφερομένων που είχαν καταθέσει δικαιολογητικά εξαντλήθηκε.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η 7η ΥΠΕ Κρήτης για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ευθύνης της, μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας, προσέλαβε δεκαεννέα (19) άτομα επικουρικό προσωπικό, κλάδου ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Επίσης, από 1.10.2019 έως σήμερα, ως μόνιμο προσωπικό ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου διορίστηκαν έξι (6)επιπλέον εργαζόμενοι, ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΥ

Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 1

Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 1

Κ.Υ. ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 1

Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 2

Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 1

ΣΥΝΟΛΟ 6

Μετά την αναστολή καθηκόντων στην οποία τέθηκαν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Ηρακλείου βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Α΄130), η δύναμη των ασθενοφόρων που επιχειρούν στο ΕΚΑΒ Ηρακλείου έχει ως εξής:

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΠΡΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΚΑΒ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 7/6/5 6/5/5 - 1 ΑΣΘ ΠΡΩΙ / -1 ΑΣΘ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΙΡΕΣ 4 2/2/1 2/2/1 ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΧΑΝΙΑ 9 4/4/3 4/3/3 ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ 4 3/3/2 2/2/2 - 1 ΑΣΘ ΠΡΩΙ / - 1 ΑΣΘ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ

ΣΦΑΚΙΩΝ 2 2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ -1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

ΑΝΩΓΕΙΑ 0 2/2/1 2/2/1 ΙΔΙΑ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 2/2/1 2/2/1 ΙΔΙΑ

ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ 0 2/1/2 2/1/2 ΙΔΙΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 2/2/1 2/2/1 ΙΔΙΑ

ΣΗΤΕΙΑ 1 2/2/1 2/2/1 ΙΔΙΑ

Σχετικά με την αύξηση των καθημερινών περιστατικών, τα στατιστικά στοιχεία του συνόλου των περιστατικών του ΕΚΑΒ Ηρακλείου είναι τα κάτωθι:

Ιούνιος 2021 4315

Ιούλιος 2021 5090

Αύγουστος 2021 5895

Σεπτέμβριος 2021 4355

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελά, Κ. Χήτα ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Γρ. Υπουργού Γρ. Αναπλ. Υπουργού Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............