Υλοποίηση πιλοτικού επιμορφωτικού σεμιναρίου (JSTE) - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

06 Απριλίου 2021

Υλοποίηση πιλοτικού επιμορφωτικού σεμιναρίου (JSTE)

 Από τις 16 έως τις 22 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο (JSTE) για την εισαγωγή και χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα «3D Printing in VET». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και ειδικότερα της Βασικής Δράσης 2 που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο επιμορφωτικό σεμινάριο προσωπικού έλαβαν μέρος 33 συμμετέχοντες από 6 χώρες με εμπειρία στον τομέα αυτόν.


Ειδικότερα, εταίροι του προγράμματος είναι: το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ως Συντονιστής εταίρος και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕLI) από την Ελλάδα, το KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT – Γερμανία), το CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL’ EDUCAZIONE E LOSVILUPPO ASSOCIAZIONE (CEIPES – Ιταλία), το Escola de Tecnologias Inovacão e Criacão (ETIC – Πορτογαλία), το UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE (UNINETTUNO – Ιταλία), το WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (WSEI – Πολωνία) και το INERCIA DIGITAL SL (INERCIA – Ισπανία).
Την οργάνωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου είχαν τα στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με στελέχη του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης – EELI.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών, των επιμέρους ενοτήτων του προγράμματος, του εκπαιδευτικού υλικού, και η αξιολόγησή του από όλους τους συμμετέχοντες. Την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποίησαν τα στελέχη των εταίρων του έργου «3D Printing in VET».
Ειδικότερα η Πρώτη Ενότητα στόχευε στην παροχή γνώσεων και κατανόησης βασικών εννοιών σχετικά τη χρήση των υπολογιστών. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές για τα λειτουργικά συστήματα, το λογισμικό και τις περιφερειακές συσκευές καθώς και οι βασικές αρχές δικτύωσης. Η Δεύτερη Ενότητα εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ιστορική διαδρομή των τρισδιάστατων εκτυπωτών και η εξέλιξη τους καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάστηκαν τα οφέλη της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην Εκπαίδευση και παραδείγματα καλών πρακτικών. Επίσης, δόθηκε έμφαση στους τρόπους επιλογής του κατάλληλου εκτυπωτή βάσει των αναγκών του εκπαιδευόμενου και τις τελευταίες τάσεις στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Στην Τέταρτη Ενότητα παρουσιάστηκαν ψηφιακά μοντέλα, με οδηγίες επιλογής του λογισμικού που απαιτείται να χρησιμοποιηθεί καθώς και η διαδικασία εκτύπωσης. Επίσης, παρουσιάστηκε το λογισμικό CAD που αφορά τη σχεδίαση αντικειμένων. Στην Πέμπτη Ενότητα παρουσιάστηκε η σχεδίαση και τα υλικά με τη χρήση λογισμικών CAD. Στην Έκτη Ενότητα παρουσιάστηκαν τα μέρη του τρισδιάστατου εκτυπωτή, η εγκατάσταση και η συντήρησή του.
Την τελευταία ημέρα οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μελέτες περίπτωσης από την προσωπική τους εμπειρία και να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις ενότητες.
Όλοι οι συμμετέχοντες πριν την υλοποίηση του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που διατίθεται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά και Ιταλικά. Η εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος προκειμένου να έχουν πρόσβαση σ’ όλο το διαμορφούμενο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Η τρισδιάστατη εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα – 3D Printing in VET», ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2021, όπου θα παρουσιαστούν και τα τελικά αποτελέσματα του έργου στο Ρέθυμνο.
Επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου: https://3dprintinginvet.eu/about-the-project/
Facebook: https://www.facebook.com/3DPrintinginVET/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............