Αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

08 Φεβρουαρίου 2021

Αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378 από 05.02.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 454/Β/05.02.2021), σύμφωνα με την οποία εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄. Ειδικότερα:

 


Α.   Ποινικές συνεδριάσεις:

  1. ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος 12-2-2021

 Θα εισαχθεί προς εκδίκαση η παρακάτω αναφερόμενη υπόθεση:

Αρ. πινακίου 1, ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατηγορούμενος Κ.Λ.

Η έτερη υπόθεση αποσύρεται

 

  1. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος 11-2-2021

Θα εισαχθούν προς εκδίκαση οι παρακάτω αναφερόμενες δύο (2) υποθέσεις:

Ι.  Αρ. πινακίου 1, Α.Β.Μ. Β2013/859, παραβ. 302, 314, 224, 259, 231 Π.Κ., κατηγορούμενοι Ζ.Χ/Δ.Μ.

ΙΙ. Αρ. πινακίου 2, Α.Β.Μ. Β2014/1183, παράβαση καθήκοντος, κτγ Ι.Π.

Οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται

         

  1.  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δικάσιμος 8-2-2021

        Όλες οι υποθέσεις αποσύρονται

         

Όλες οι αποσυρθείσες  δικογραφίες θα προσδιορισθούν εκ νέου μετά την πάροδο της αναστολής.

Β. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της υπηρεσίας της Εισαγγελίας, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Γ.  Κατ΄ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται:

ι) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ii)  Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.08.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

iii) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 Κ.Π.Δ., ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 Κ.Π.Δ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 Κ.Π.Δ., καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 Κ.Π.Δ., στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. (π.δ. 283/1985, Α’106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.

Δ. Ως προς την ειδικότερη λειτουργία της Εισαγγελίας:

ι) Δεν θα πραγματοποιούνται, πέραν αυτών που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., για το χρονικό διάστημα έως 15-2-2021, διαδικαστικές πράξεις ενώπιον της Εισαγγελίας ή της Γραμματείας αυτής (ενδεικτικά κατάθεση έγκλησης, μήνυσης ή αναφοράς, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών, για αντίγραφα δικογραφιών, για χορήγηση εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, για διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων, πνευματικές λύσεις γάμου, επιδόσεις δικαστικών επιμελητών).

ιι) Δεν θα πραγματοποιούνται ακροάσεις ενώπιον του Εισαγγελέα.

Για τις επείγουσες υποθέσεις (ιδίως ακούσιες νοσηλείες κ.λπ.) να απευθύνεστε στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Από την Εισαγγελία θα εξετάζονται μόνο επείγουσες υποθέσεις (όπως προσωρινά κρατουμένων, συνοδειών στο πλαίσιο εκτέλεσης αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης, αυτοφώρων εγκλημάτων, υφ’ όρον απολύσεων κρατουμένων, αιτήσεων που αναφέρονται  παραπάνω στο υπό στοιχ. Γιιι).

Η προσέλευση των ενδιαφερομένων να εξυπηρετηθούν από τα τμήματα της Εισαγγελίας θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας τους με την Προϊσταμένη της Γραμματείας ή την αναπληρώτριά της στο τηλέφωνο (2841032246).

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα λειτουργεί με τον αναγκαίο αριθμό εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων, με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας και τη διασφάλιση της δημόσια υγείας.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λασιθίου στο τηλέφωνο 2841032246.

Ο  Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών

 

Αθανάσιος Γαλήνας

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............