Ανακοίνωση ακρόασης μονωδών – χορωδών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

11 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση ακρόασης μονωδών – χορωδών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

 Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου προκηρύσσει ακρόαση για την συμμετοχή μονωδών στο Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου, την καλλιτεχνική περίοδο 2022 - 2023.


Η ακρόαση απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες μονωδούς, (Soprani, Mezzo-Soprani, Alti, Tenori, Baritoni, Bassi), με δυνατότητα ανάγνωσης παρτιτούρας.

Η ακρόαση θα γίνει στην Πειραματική Σκηνή του ΠΣΚΗ, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την φόρμα συμμετοχής, θα ειδοποιηθούν με e-mail για την ακριβή ώρα ακρόασής τους.

Όροι συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τραγουδήσουν:

1. Μια Aria Antique ή ένα κομμάτι ανάλογου μουσικού ύφους.

2. Ένα κομμάτι επιλογής του συμμετέχοντα.

3. Εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση (Prima vista).

Σημ: Η πιανιστική συνοδεία είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akroaseis@cccc.gr με την ένδειξη «Ακρόαση: Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου»:

α) την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη.

β) ένα σύντομο βιογραφικό.

γ) 2 πρόσφατες αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.

δ) στοιχεία επικοινωνίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022. Η Επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Για αρχειακούς σκοπούς, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτές.


Γραμματεία Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ΠΣΚΗ: +30 2814408040 Ηράκλειο, Κρήτη

E-mail: auditions@cccc.gr 00/00/2022

Αρ.Πρωτ………

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στην ακρόαση που διεξάγει το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στην Πειραματική Σκηνή του ΠΣΚΗ, για την συμμετοχή μου στο Χορωδιακό σύνολο Ηρακλείου.

Α. Στοιχεία Επικοινωνίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (FULL NAME)

ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ (FATHER’S NAME)

ΌΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ (MOTHER’S NAME)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (DATE OF BIRTH)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (PLACE OF BIRTH)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (PLACE OF LIVING)

A.Δ.Τ. Ή ΑΡ. ΔΙΑΒ (PASSPORT NO)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Β. Προσωπικά Στοιχεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ε-MAIL

Web site (εάν υπάρχει)

Γ. Σπουδές / Studies

Δ. Προϋπηρεσία / Work Experience

Η Αιτούσα/Ο Αιτών

Υπογραφή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............