Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων χρήσης 2022. - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

01 Απριλίου 2022

Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων χρήσης 2022.

 Ο Δήμος Σητείας καλεί τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή στα κατά τόπους γραφεία των Δημ. Ενοτήτων Ιτάνου, Λεύκης και Ανάληψης, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια κατάληψης.


Βάσει του Ν. 4915/2022 αρθ.42 δύναται να παραχωρηθεί ατελώς και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων, πέραν του αναλογούντος και πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι 30/09/2022. Ο πρόσθετος χώρος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι το διπλάσιο του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ιδίου αριθμού  τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπεται και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιοςαπό την αρχική παραχώρηση.

Για την έκδοση της άδειας συμπεριλαμβανομένου και του πρόσθετου χώρου πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία του Δήμου σχετική αίτηση και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας είναι η προσκόμιση επικαιροποιημένου τοπογραφικού διαγράμματος (για τον πρόσθετο χώρο ορθοφωτοχάρτη η τοπογραφικό) θεωρημένου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (εφόσον έχει ήδη προσκομιστεί δεν απαιτείται).

Επιπλέον προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.

Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί η παραπάνω άδεια στην προαναφερθείσα προθεσμία, η χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται οι νόμιμες προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ:                    κ.  Καραμανλής Νίκος         2843340528

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ:        κ. Τσιμητάκης Ευάγγελος   2843340802

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ:       κ. Χρυσουλάκη Μαρία        2843340002

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: κ. Κόλοβρατ Μαρία            2843051105

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............