Μουσείο Ν. Καζαντζάκης - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

15 Οκτωβρίου 2021

Μουσείο Ν. Καζαντζάκης - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

 Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, για τις ανάγκες στελέχωσης της Μόνιμης Έκθεσής του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (1 χρόνο), με δυνατότητα ανανέωσης. 


Απαραίτητα προσόντα 

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής σε τομείς των Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών. - Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας. - Γνώση Η/Υ. Επιθυμητά Προσόντα - Μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Μουσειακών-Μουσειολογικών Σπουδών ή της Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. - Προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογη θέση. Κριτήρια Επιλογής 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (info@kazantzaki.gr) πλήρες βιογραφικό σημείωμα ώς τις 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. 


Δικαιολογητικά ή αλλά αποδεικτικά των προσόντων τους έγγραφα, καθώς και συστατικές επιστολές, είναι δυνατόν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους κατά το στάδιο της τελικής επιλογής.


 Πληροφορίες: τηλ. 2810 741689 – info@kazantzaki.gr.


Μουσείο Ν. Καζαντζάκης - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επικοινωνήστε μαζί μας - krititraveller@gmail.com

Post Top Ad

.............