Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» απο την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

13 Αυγούστου 2021

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» απο την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία «Κ.Ε.Δ.Χ.», μετά την ένταξη της Κοινωνικής Δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Χερσονήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τυχόν ωφελούμενους (ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, με κινητικές δυσκολίες, άνοια), που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και των οποίων τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα του ηλικιωμένου ατόμου, να υποβάλλουν Αίτηση Συμμέτοχης μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Χερσονήσου, Φιλικής Εταιρείας 11, Λιμένας Χερσονήσου, 1ος όροφος και στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., πρώην αμερικανική βάση Γουρνών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 έως 15:00). Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 28970-29520 και 2810-332138.

Ο αριθμός των ωφελούμενων για το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χερσονήσου» είναι δεκαπέντε (15) άτομα, τα οποία θα επιλεχθούν με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:

· Σίτιση

· Νοσηλευτική φροντίδα

· Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

· Ατομική Υγιεινή

· Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης όταν αυτό επιτρέπεται λόγω των μέτρων προφύλαξης από τον covid-19

· Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όταν αυτό επιτρέπεται λόγω των μέτρων προφύλαξης από τον covid-19

Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 έως τις 15:30.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους.

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος/η ( κινητικά, νοητικά, ψυχικά) και στην οποία να αναγράφονται τα όποια προβλήματα υγείας του ηλικιωμένου ατόμου.

6. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της νόσου covid-19 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4820 της 23ης Ιουλίου). Οι ηλικιωμένοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα όμως θα προστίθενται στην λίστα επιλαχόντων, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Οι ωφελούμενοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και ανάλογη υπεύθυνη δήλωση θα δοθεί προς συμπλήρωση μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου Μοριοδότηση

1. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 4

Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 6

Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 10

2. Εισόδημα Πάνω από το όριο της φτώχειας 10

Κάτω από το όριο της φτώχειας 15

3. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή του.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» απο την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επικοινωνήστε μαζί μας - krititraveller@gmail.com

Post Top Ad

.............