«Αξιοποίηση τριών υφάλμυρων πηγών στην ανατολική Κρήτη» - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

12 Φεβρουαρίου 2021

«Αξιοποίηση τριών υφάλμυρων πηγών στην ανατολική Κρήτη»

 Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων Λασιθίου και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα διαδικτύου, σοβαρό ζήτημα, συν τω χρόνω, φαίνεται να αντιμετωπίζει η Ανατολική Κρήτη με την ύδρευση. Στο πλαίσιο του σχετικού διογκωμένου ζητήματος, υπάρχει σχέδιο αξιοποίησης τριών υφάλμυρων πηγών, των οποίων η μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση, με στόχο να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης. 


Πρόκειται για τις υφάλμυρες πηγές σε Αλμυρό Ηρακλείου, Αλμυρό Αγίου Νικολάου και στη Μαλαύρα. Η μελέτη θα παραδοθεί τον Μάρτιο του 2021 και θα προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, προκειμένου στη συνέχεια να εξασφαλιστούν κονδύλια για την δρομολόγησή τους. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται πέντε προτάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής σημεία: α) κατασκευή μεγάλου φράγματος χωρητικότητας 100 εκατομμυρίων κυβικών νερού, β) κατασκευή μικρού φράγματος, γ) άντληση γλυκού νερού και μεταφορά νερού σε δίκτυα, δ) κατασκευή υδρομαστευτικής στοάς ανάντη των πηγών Αλμυρού και ε) αφαλάτωση των νερών της πηγής του Αλμυρού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να συνδράμετε στο όλο ανωτέρω εγχείρημα, υιοθετώντας την ως άνω μελέτη, που θα σας προταθεί, προκειμένου, με τη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και τη συναίνεση των εμπλεκομένων φορέων, δια των ενεργειών σας, να υλοποιηθεί το έργο αξιοποίησης των τριών άνω αναφερόμενων υφάλμυρων πηγών, το οποίο θα δώσει τη δέουσα λύση στο μείζον πρόβλημα ύδρευσης, στην Ανατολική Κρήτη;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............