Η Εντυπωσιακή Πύλη Του Ιησού Του Χάνδακα - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

20 Ιουλίου 2020

Η Εντυπωσιακή Πύλη Του Ιησού Του Χάνδακα

%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259C%25CE%259C%25CE%2595%25CE%259D%25CE%259F%2B%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2595%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259D%25CE%2599%2B%2B%25CE%259A%25CE%25A1%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2597%2B%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%2B%25CE%259A%25CE%2591%25CE%2599%2B%25CE%25A7%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%2B%25285%2529

Η πύλη του Ιησού, ή Καινούρια Πόρτα όπως ονομάζεται σήμερα) ήταν η τρίτη στη σειρά μεγάλη πύλη του χερσαίου τμήματος των τειχών στην οποία κατασκευάστηκε μνημειακή πρόσοψη.
 Σ' αυτήν κατέληγε ο οδικός άξονας της πόλης προς το νότο. Το όνομά της, όπως και του ομώνυμου προμαχώνα οφείλεται στην εκκλησία του Ιησού Χριστού που βρισκόταν προς την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης.
 %CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(4)

680x382_680_382_imagesmadeimagesremotehttp_cretalive.s3.amazonaws.com151013209172__560_382_s.jpg

Πάνω από την έξοδο της πύλης έχει εντοιχιστεί πλάκα με χαραγμένη τη χρονολογία αποπεράτωσης (1567) καθώς και ανάγλυφες πλάκες με το φτερωτό λιοντάρι του Αγ. Μάρκου και τα οικόσημα με τα αρχικά των ονομάτων των αξιωματούχων του Χάνδακα οι οποίοι είχαν την ευθύνη της κατασκευής της.
Μια μεγάλη μαρμάρινη πλάκα, μνημονεύει το όνομα του generale Zuanne Mocenigo, ο οποίος ολοκλήρωσε το έργοΗ ολοκλήρωση των εργασιών στην Πύλη του Ιησού ή Καινούρια Πόρτα, απέδειξε πως η αναμονή άξιζε τον κόπο, καθώς πλέον το συγκεκριμένο σημείο των τειχών της πόλης, αποτελεί ένα στολίδι για το Ηράκλειο!
Η πύλη του Ιησού ή Καινούρια Πόρτα, όπως ονομάζεται σήμερα, ήταν η τρίτη στη σειρά μεγάλη πύλη του χερσαίου τμήματος των τειχών στην οποία κατασκευάστηκε μνημειακή πρόσοψη. Σ” αυτήν κατέληγε ο προς το νότο οδικός άξονας της πόλης. Το όνομά της, όπως και του ομώνυμου προμαχώνα οφείλεται στην εκκλησία του Ιησού Χριστού που βρισκόταν προς την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης.

680x382_680_382_imagesmadeimagesremotehttp_cretalive.s3.amazonaws.com151013pili_iisou1_560_382_s.jpg

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(6)

680x382_680_382_imagesmadeimagesremotehttp_cretalive.s3.amazonaws.com151013pili_iisou3_560_382_s.jpg

Μέσα απ” αυτήν εξασφαλιζόταν η επικοινωνία της πόλης με την προς το νότο ύπαιθρο. Κατασκευάστηκε, όπως οι άλλες πύλες του Χάνδακα από λαξεμένη λιθοδομή. Η προς την πόλη πλευρά της απέκτησε την ωραιότερη πρόσοψη πύλης όλου του οχυρού περιβόλου, ενώ η έξοδος προς την τάφρο είχε θύρωμα απλής μορφής, που προστατευόταν από τα πυρά της χαμηλής ανατολικής πλατείας καθώς και από τα πυρά του ανατολικού ημικυκλικού τμήματος του προμαχώνα Ιησού
%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(3)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(5)

Η κατασκευή αποτελείται από μια επιμήκη θολοσκεπή διάβαση, η οποία στην προς το εσωτερικό της πύλης πλευρά, έχει δύο παράπλευρους θολοσκεπείς χώρους. Το μήκος τους είναι αρκετά μικρότερο από το μήκος της διάβασης με αποτέλεσμα η πύλη να έχει, σε κάτοψη, σχήμα αντεστραμμένου Τ. Οι δυο αυτοί χώροι χρησίμευαν ως χώροι αποθήκευσης όπλων και πολεμοφοδίων καθώς και προσωρινής φρουράς της πύλης. Σε καθένα απ” αυτούς υπήρχε ένας αεραγωγός, που διευκόλυνε τον αερισμό τους. Οι αγωγοί διέσχιζαν με κατακόρυφη φορά τις επιχωματώσεις και κατέληγαν σε δύο υψίκορμες καμινάδες. Επικοινωνούσαν με τον κεντρικό διάδρομο μέσω τοξωτών ανοιγμάτων έχοντας ο καθένας ανεξάρτητη είσοδο από την πλευρά της πόλης.

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(7)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(8)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(9)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(10)

Η έξοδος της πύλης έχει απλό θύρωμα, επάνω από το οποίο έχει εντοιχιστεί πλάκα με χαραγμένη τη χρονολογία αποπεράτωσης, 1567, καθώς και ανάγλυφες πλάκες με το φτερωτό λιοντάρι του Αγ. Μάρκου και τα οικόσημα με τα αρχικά των ονομάτων των αξιωματούχων του Χάνδακα οι οποίοι είχαν την ευθύνη της κατασκευής της.

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(13)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(14)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(15)

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91
IMG_1684 
IMG_1685

IMG_1687

IMG_1686

IMG_1691

%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(11)%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%99++%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91+(12)

FOTO: JORGO STAY.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............