«Μπορούμε» - Συνεργασία Δ. Μαλεβιζίου και Ιδρύματος Στ. Νιάρχος - Πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid-19» για έκτακτη επισιτιστική ενίσχυση - Kriti traveller

Kriti traveller

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟN KOΣΜΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

18 Σεπτεμβρίου 2020

«Μπορούμε» - Συνεργασία Δ. Μαλεβιζίου και Ιδρύματος Στ. Νιάρχος - Πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid-19» για έκτακτη επισιτιστική ενίσχυση

 Ο Δήμος Μαλεβιζίου δυνάμει της 124/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Μπορούμε Saving Food- Saving Lives», στα πλαίσια υλοποίησης της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον covid-19, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη ατόμων και οικογενειών, που έχουν πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας καθώς και των συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ωφελούνται από την Κοινωνική υπηρεσία.

Το κοινωνικό πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid-19» αφορά στην προσφορά διατακτικών προς δικαιούχους για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ που θα οριστούν. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Βάσει της πληθυσμιακής κατάταξης, ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει επιλεχθεί να λάβει 6 διατακτικές το μήνα, συνολικά 24 διατακτικές έως το τέλος του έτους 2020.

Αναλυτικότερα για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, θα διανεμηθούν έξι (6) διατακτικές κάθε μήνα για ισάριθμους ωφελούμενους (διαφορετικοί ωφελούμενοι για κάθε μήνα ξεχωριστά), οι οποίοι επιτρέπεται να λάβουν από την Κοινωνική Υπηρεσία Μαλεβιζίου μόνο μία διατακτική έκαστος στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Ωφελούμενοι δεν δύναται να είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, ΤΕΒΑ και Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, στον Δήμο Μαλεβιζίου από 18.09.2020 έως και 28.09.2020.

1. Έγγραφο που να αποδεικνύει απόλυση ή αναστολή εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας

2. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

5. Διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων

6. Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση Διάστασης (εκτός αν φαίνεται στην διορθωμένη ατομική φορολογική δήλωση)

7. Εκκαθαριστικό εφορίας

8. Αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης Ε1

9. Αντίγραφο Ε9

10. Βεβαίωση Ανεργίας ανανεωμένη (φωτοτυπία)

11. Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης (φωτοτυπία)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2813400684, Τερζίδου Μαρία, Δημαρχείο Μαλεβιζίου, Πλατεία Κατσαμάνη

Ο καθορισμός διανομής των δωροεπιταγές-διατακτικών ανά μήνα, θα οριστεί κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των 24 δικαιούχων .

Μέσω του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια – Covid-19», ο Δήμος Μαλεβιζίου εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη στήριξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών του.

AIΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΗΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………

ΟΝΟΜΑ:…………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………..

Τ.Κ.: :………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………

 Συναινώ στη χρησιμοποίηση των στοιχείων μου, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του αιτήματός μου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ όπως, εξετάσετε την αίτησή μου, που αφορά το πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης ανθρώπων που έχουν πληγεί από την κοινωνικοοικονομική κρίση λόγω πανδημίας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι καταθέτω στην Κοινωνική Υπηρεσία, ΟΛΑ τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Έγγραφο που να αποδεικνύει απόλυση ή αναστολή εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για τους Έλληνες και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο)

4. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

5. Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, καθώς και το Ε9 φορολογικού έτους 2019

6. Βεβαίωση Ανεργίας ανανεωμένη (φωτοτυπία)

7. Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης (φωτοτυπία)

8. Φωτοτυπία Διαζευκτηρίου (σε περίπτωση διαζυγίου)

9. Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση Διάστασης (εκτός αν φαίνεται στην διορθωμένη ατομική φορολογική δήλωση)

Ημερομηνία …./09/2020

Ο Αιτών – Η Αιτούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

.............